Missie Implementatie

Herken je dit?

Succesvolle organisaties ontwikkelen strategische plannen. Een effectief strategisch plan richt zich op het managen van de activiteiten die direct de strategische doelstellingen en daarmee de lange termijnvisie ondersteunen. Het plan fungeert als roadmap, gebaseerd op de veranderende omgeving van de organisatie. Om van het huidige niveau naar het gewenste niveau te gaan.

Hoe wij het aanvliegen:

Van belang is een goede opbouw; wij gebruiken een 8-stappenaanpak. Een strategisch plan moet SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) zijn. En bovenal moet het goed worden gecommuniceerd.

De missie vertalen naar strategie is een proces wat vooraf gaat aan het implementatie proces van de strategie.

 Het Missie implementatie proces

 • Opdelen
  Deel de strategie op in een beperkt aantal strategische doelstellingen
 • Commitment
  Zorg voor commitment en betrokkenheid bij alle medewerkers
 • Prioriteer
  Implementeer strategie via de onderdelen met de hoogste commerciële bijdrage
 • Beperk
  Beperk het aantal prestatie indicatoren
 • Waarde
  Focus op waardecreatie
 • Sturing
  Managementrapportage is ingericht om proactief te sturen
 • Indicatoren
  Ken verantwoordelijkheid toe aan iedere performance indicator
 • Continu
  Maak strategie een continu proces

Neem contact op:

TachYons Nederland LLP © 2016   |   Contact