Performance cultuur veranderen

Herken je dit?

Economische veranderingen die we de afgelopen decennia hebben zien gebeuren, hebben invloed op elk bedrijf. Het veranderen van de strategie die hiervoor nodig is vraagt veel van een onderneming; van zowel het management als de medewerkers. Het is niet eenvoudig om te veranderen en al helemaal niet als de bedrijfscultuur echt anders moet worden. Je moet bijvoorbeeld van een reactieve naar een proactieve werkmethodiek.

Hoe wij het aanvliegen:

Wij zetten in op een aantal succesfactoren, speciaal-factoren genoemd. Het is nooit een standaard proces, het zal voor elke organisatie anders zijn.

Cultuurverandering is een proces dat tijd vraagt, en veel energie kost. Kennis is een belangrijk onderdeel in een veranderproces; het nemen van Actie is het allerbelangrijkst.

Cultuur veranderen en de factoren

 

 • Mobiliseren van energie, verhoog urgentie
  Wat is de reden achter de cultuurverandering? Welke problemen wil je oplossen?
 • De mensen en beweging
  Eerst wie en dan wat, je hebt een groep enthousiaste mensen nodig
 • Missie en strategie
  zorg dat de strategie goed en simpel is
 • Concreet
  Maak de nieuwe strategie concreet, realistisch en eenvoudig
 • Communicatie
  Communiceer en zorg voor zekerheid, zorg voor de buy in van medewerkers
 • Randvoorwaarden
  Creëer de juiste randvoorwaarden, geeft kracht aan Actie; verreweg de belangrijkste randvoorwaarde is commitment
 • Tussentijdse successen
  Zorg dat je een doelstellingenschema maakt, zo kun je quick-wins realiseren
 • Managen
  Een belangrijke valkuil is vermoeidheid, waak hiervoor en zorg dat de actie voor uitgericht blijft
 • Borgen
  Zorg dat veranderingen blijvend zijn en in de organisatie verankerd worden

De cycli volgens TachYons

Missie/Ambitie
Srategie

Organisatie
Operatie

Neem contact op:

TachYons Nederland LLP © 2016   |   Contact