Strategisch acquisitie- en retentieplan

Herken je dit?

Het nemen van strategische beslissingen heeft per definitie gevolgen voor de inzet van de commerciële capaciteit van je bedrijf. Maar welke varianten zijn er te bedenken, wat zijn de opties. Welke gevolgen hebben de strategische keuzes voor bestaande klanten? Juist nu is het belangrijk om objectieve keuzes te maken op basis van goede onderbouwing.

Hoe wij het aanvliegen:

Wij helpen om de strategische keuzes van het bedrijf te vertalen door noodzakelijk onderzoek naar homogene groepen in het klantenbestand en naar het potentieel in de sweetspots van de strategie.

Vaak is de uitkomst van deze onderzoeken ook input voor de strategische keuzen die gemaakt worden.

Daarnaast kijken wij welke werkverdeling en budgetten nodig zijn voor de realisatie van de nieuwe doelstellingen op hoofdlijnen.

 • Vertaling van Strategische keuzes in afgeleide doelen
  Wat zijn de consequenties van de strategisch keuzes en doelstellingen
 • Strategische sweetspot analyse
  Welke onderdelen van de doelgroep zijn het interessantst. Waar zitten de gemakkelijkste kansen en waar zitten de grootste bedreigingen
 • Potentieel binnen Sweetspot bij bestaande klanten
  Welke klantgroepen vallen binnen de gekozen sweetspots en hoe kenmerken deze zich. Welk potentieel is er binnen deze groepen? Wat zijn de bedreigingen en welke retentie maatregelen moeten daarvoor getroffen worden?
 • Potentieel binnen Sweetspot bij prospects
  Welke prospectgroepen vallen binnen de gekozen sweetspots en hoe kenmerken deze zich. Welk potentieel is er binnen deze groepen?
 • Aanpak en werkverdeling
  Wie binnen de organisatie hebben een rol bij de acquisitie en het klantbehoud (retentie). Welk deel van die capaciteit is nodig en beschikbaar? Welke externe kennis en capaciteit is benodigd voor het realiseren van de plannen. Hoe is de verdeling tussen Verkoop (evt. binnen- en buitendienst) en Marketing.
 • Budgettering
  Welke kosten zijn er te verwachten voor verkoop en marketing; hoe sluiten die aan bij de strategische keuzes. In grote lijnen worden de kosten verdeeld over verschillende soorten marketing en kosten van verkoop.
 • KPI’s, gevaren en mogelijke bijstuurmaatregelen
  Op basis van welke criteria word de voortgang in de gaten gehouden. Welke bedreigingen en gevaren zijn te voorzien en welke tegenmaatregelen kunnen vooraf worden bedacht.

Neem contact op:

TachYons Nederland LLP © 2016   |   Contact