Strategisch Business Plan

Herken je dit?

Strategische planning is een managementproces om de richting voor de lange termijn te bepalen, keuzes te maken over het volgen van marktkansen en het toewijzen van middelen. Ondersteuning en klankborden bij het maken van een nieuw strategisch plan kan een eenzame opdracht zijn.

Hoe wij het aanvliegen:

Er zijn verschillende manieren om een strategisch planningsproces in te steken. Wij gebruiken een praktische, resultaatgerichte aanpak. Deze aanpak is gericht op het identificeren van kansen in de omgeving en het ontwikkelen van heldere strategieën om deze kansen te verzilveren en de gewenste doelstellingen te bereiken.

Elke keer dat wij helpen met het ontwikkelen van een strategisch plan is de eerste uitdaging een nieuwe visie ontwikkelen en de missie aanscherpen. Vervolgens analyseren wij de huidige stand van zaken en samen wordt een strategisch plan ontwikkeld.

Het strategisch plan geeft jezelf en je medewerkers houvast en inspiratie om tot actie over te gaan.

 

 • Visie
  Meestal dient de visie opnieuw vastgesteld te worden. Zonder een duidelijke visie geen Strategisch Business Plan!
 • Missie
  De missie wordt aangescherpt
 • Strategische analyse
  Oom kansen en bedreigingen te identificeren en sterke en zwakke punten te evalueren ten opzichte van de concurrentie
 • Doelen formuleren
  Voor de lange-, middellange- en korte termijn
 • Alternatieven
  Identificeren en evalueren van alternatieve strategieën
 • Strategisch plan
  Uitwerking van de strategie in plannen en procedures
 • Implementatie
  Met alleen een plan kom je niet ver; ook de implementatie ervan verdient aandacht
 • Vooruitgang
  Monitoren en bijsturen

Neem contact op:

TachYons Nederland LLP © 2017   |   Contact