Mindset

De denk & werkwijze waarmee je in het leven staat, voor de een is het glas halfleeg en voor de ander is het glas half vol.

De vraag is dan, is je mindset aangeboren? En kan hij niet meer veranderd worden? Of bestaat je mindset uit aangeleerde gewoontes, gekoppeld aan overtuigingen angsten, normen, waarden die je hebt overgenomen en als gedrag hebt geconditioneerd? Je mindset en de manier waarop je kennis en vaardigheden ontwikkeld is niet aangeboren, het is je aangeleerd. Wat betekend dat als je dit wilt veranderen je ander gedrag kunt aanleren.

Wat we kunnen zeggen als het gaat om de mindset van mensen, dat je die kunt indelen in twee vormen, een vaste mindset en een op groei gerichte mindset.

Glass half full and half empty
Michael Jordan failure and success quote

Vaste of een op groeigerichte mindset?

De vaste mindset is er een die we veel zien, die op veel scholen aangeleerd wordt. Je richt je op het resultaat van het cijfer voor een toets. Met alle terugkerende teleurstellingen die daarbij horen. We kiezen er makkelijk voor om kinderen in een hokje te stoppen. De sportieve jongens, het mooiste meisje, dat intelligente meisje enzovoort. Kinderen gaan het gedrag wat hierbij hoort automatiseren, ze willen een slimme indruk maken, ze willen geaccepteerd en niet afgewezen worden. Zich bewijzen in de klas. En dit geautomatiseerde gedrag nemen ze mee in hun leven.

Er is ook nog een andere mindset waar we er vanuit gaan dat wat je toebedeeld krijgt aan intelligentie en mogelijkheden, het beginpunt is van waaruit je je kunt ontwikkelen. Deze op groei gerichte mindset is gestoeld op het geloof dat je je basiskwaliteiten kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen. In een leerproces werk je hier aan de manier van leren en ontwikkelen en kijk je minder naar het eindresultaat.

Hoe werkt een mindset?

Een persoon met een vaste mindset zal na een dag met teleurstellingen en obstakels. In de verdediging schieten. En bedenken dat het moeite kost om het op te lossen of de obstakels aan te pakken. Het is vermoeiend en vervelend.

Mensen met een op groei gerichte mindset gaan met elke situatie om met een op ontwikkeling gericht werkwijze. Zij zien het overwinnen van obstakels als iets wat noodzakelijk is. Als je iets wilt bereiken in je leven kom je obstakel tegen en zul die die moeten overwinnen. Van obstakels en tegenslagen kun je leren en jezelf verbeteren.

Verander de wereld en begin bij jezelf

Veel mensen met een vaste mindset zien het liefst dat de wereld verandert en niet zij zelf. De collega waar ze moeite mee hebben moet zijn gedrag aanpassen! De coach die ze niet opstelt tijdens de sportwedstrijd zou eigenlijk vervangen moeten worden! Wanneer je denkt ik herken dat wel bij mezelf, ik heb ook een gesloten mindset. Het zou goed zijn als ik daar aandacht aan ga besteden. Neem daar dan wel de tijd voor. Je hebt heel wat jaren achter de rug en veranderen is voor ons allemaal een lastig en tijdrovend traject.

Groei, ontwikkelen en veranderen van je gewoontes is lastig met een vaste mindset, de huidige economie en veranderingen die op elk gebied in onze maatschappij plaats vinden geven een persoon met een op groei gerichte mindset meer kansen om stappen te maken die ze willen maken en zich te ontwikkelen naar een niveau wat zij willen bereiken.

Mocht je stappen willen maken met het ontwikkelen van je mindset, dan is ons white paper: 7 stappen naar een betere versie van jezelf een leuke eerste stap.

Face of a woman looking to the left with text in front of face