Groei bedrijven 

De gebruikte definitie voor Groeibedrijven in dit artikel is dat zij snel groeien. Dat de bedrijfswaardering snel stijgt en de samengestelde jaarlijkse groei meer dan 40% is. Het menselijk kapitaal groeit hierdoor ook enorm, vanwege het snel stijgen van het aantal medewerkers.

Hier zijn een viertal methodes voor groeibedrijven die hun bedrijfscultuur willen inzetten om de groei te ondersteunen:

1.Definieer cultuur in termen van duidelijk waarneembaar gedrag.

Organisatorisch leren is een sociaal proces en medewerkers leren vooral door anderen te observeren en te kopiëren. Medewerkers leren het meeste van hun collega’s of worden geremd door hun collega’s. Abstracte waarden zoals ‘innovatie’, ‘respect’ of ‘drive’ kunnen verschillende dingen betekenen voor verschillende mensen.

En aangezien groei bedrijven zeer snel hun aantal medewerkers verhogen, kan cultuur verloren raken in de vertaling van woorden. Werknemers kunnen dan hun eigen waarden inzetten op basis van hun eigen persoonlijke inzichten. Dit in plaats van wat het bedrijf van plan is.

Als zodanig wordt door de hele organisatie heen onbedoeld gedrag aangeleerd en kunnen bedrijfswaarden in de loop van de tijd verwateren.

Kernwaarden

De eerste stap naar het versterken van de bedrijfscultuur is het vaststellen van de kernwaarde ’s in twee of drie gedragingen die mensen kunnen waarnemen. “Respect” kan bijvoorbeeld worden gedefinieerd als 1) een goede luisteraar zijn en 2) een gelijkwaardige overweging geven aan verschillende ideeën.

Kernwaarden komen voor uit de identiteit (“Wie zijn wij”) en bepalen wat wij als organisatie belangrijk vinden. Wat we waardevol vinden. Kernwaarden sturen hoe we de dingen doen (oa. de processen) en wat we doen (met name het gedrag dat de medewerkers vertonen).

Het resultaat van deze oefening is een duidelijke lijst van waarneembare gedragingen die de cultuur bepalen. Dit heeft twee doelen. Ten eerste zorgt het ervoor dat iedereen aan dezelfde culturele definities werkt. Ten tweede zorgt het ervoor dat abstracte waarden op concrete manieren kunnen worden gezien. Medewerkers kunnen dus gemakkelijker waarden leren, meten en versterken.

2. Bouw een toegankelijke, digitale bibliotheek met leerinhoud.

Zodra u de lijst met gedragingen hebt, vraagt u zich af: welke kennis, vaardigheden en mindset hebben de medewerkers nodig om elk gedrag te produceren?

Welke inhoud kan werknemers helpen deze te leren, en hoe kan deze voor iedereen toegankelijk zijn?

Veel groeiende bedrijven vertrouwen op korte, persoonlijke onboarding-programma’s om werknemers over de bedrijfscultuur te leren. Deze onboarding programma’s, vaak een paar dagen. Zijn over het algemeen vooral nuttig bij het geven van een kort overzicht van de bedrijfscultuur.

Het ontwikkelen van het juiste bij de cultuur passend gedrag is voor medewerkers een continu proces, en helaas, in veel bedrijven met groei, zal cultuurtraining langer duren dan de tijd die genomen wordt voor de onboarding.

Bedrijfsmiddelen tijdens groei zijn beperkt of sterk gericht op de kernfuncties die inkomsten genereren, zoals verkoop en marketing. Aldus kunnen ondersteuningsfuncties zoals cultuurtraining en het zorgen dat collega’s op dat gebied het juiste gedrag van elkaar overnemen op de achtergrond komen. Om effectief te leren, is het niet voldoende om het leren van de bedrijfscultuur simpelweg te “pushen”.

Geen push maar een pull leer strategie

Onderzoek toont aan dat het effectiever is als er een meer open model voor leren aanwezig is:

Werknemers moeten op elk moment toegang hebben tot leermateriaal over de bedrijfscultuur en deze kunnen gebruiken, wanneer ze het nodig hebben. Het bouwen van een digitale bibliotheek met inhoud kan hierbij helpen. De digitale bibliotheek of het digitale platform kan het gedrag laten zien dat samengaat met de kernwaarden. Verzorg voor het gedrag dat bij de kernwaarden van onderneming hoort leermateriaal wat de medewerkers kan helpen het gedrag te begrijpen en in te zetten. Dit kan ook prima zelf samengesteld leer materiaal zijn.

Dit kunnen korte artikelen, studiegidsen, video’s, online assessments of opgenomen interviews zijn. Zorg ervoor dat u deze materialen consequent toevoegt en bijwerkt. Op deze manier kunnen, zelfs als groeibedrijven niet over de middelen beschikken voor krachtige training van mensen. Hun werknemers toch een open en continue toegang tot de cultuureducatie krijgen.

Blendid learning

3. Gebruik combinatie leer – programma’s voor cultuurtraining.

Naarmate het personeelsbestand toeneemt, besluiten groeibedrijven meestal om meer middelen te investeren in de opleiding van medewerkers. Daarom bieden ze persoonlijke workshops aan om werknemers te helpen bij het leren van vaardigheden op het gebied van cultuur.

Hoewel persoonlijke training sterke voordelen heeft, kan het ook erg moeilijk zijn om snel te schalen. Logistieke vereisten zoals vaste locaties en tijden kunnen het bereik van medewerkers beperken. Dit kan erg frustrerend zijn voor werknemers die nieuwe vaardigheden willen leren.

Behouden van je talenten

Gebrek aan training kan ook de het behouden van talenten negatief beïnvloeden, terwijl het behoud van de talenten uitzonderlijk belangrijk is tijdens de bedrijfsgroei. Groeibedrijven moeten ervoor zorgen dat de training van werknemers overeenkomt met de snelheid waarmee het aantal medewerkers groeit. Om dit te doen, kunnen ze gecombineerde leer programma’s gebruiken, die zowel online als offline leer programma’s combineren om leren goed in te zetten.

Bijvoorbeeld, in plaats van lange trainingsworkshops, kunnen kortere persoonlijke sessies worden gecombineerd met zelfstudie offline leren (bijvoorbeeld studie hulpmiddelen, opnamen), live e-learning (bijvoorbeeld virtuele klaslokalen) of web-gebaseerde seminars. Uit onderzoek blijkt dat combinatie leren met de juiste inhoud en mix effectiever kan zijn dan alleen traditioneel leren of alleen een e-learning programma. Zorg ervoor dat managers onophoudelijk het bedoelde gedrag versterken.

4. Managers zijn essentieel voor het bouwen van de bedrijfscultuur.

Niet alleen kunnen werknemers het gedrag van hun managers kopiëren en modelleren, zij kijken ook naar managers voor goedkeuring en richting. Groei kan een duizelingwekkende tijd zijn voor bedrijven.

Bedrijfsdoelen kunnen opgerekt worden, plannen kunnen snel veranderen en managers zijn bezig met het bereiken van zeer ambitieuze doelen. Te midden van de chaos kunnen managers gemakkelijk vergeten dat ze over een krachtig hulpmiddel voor gedragsvorming beschikken: erkenning.

Studies tonen aan dat zeer gepersonaliseerde erkenning cruciaal is voor het versterken van gewenst gedrag. Hoewel belonen van het juiste gedrag belangrijk is voor de meeste bedrijven, is het vooral waardevol voor bedrijven met groei doelen omdat het weinig of geen middelen kost om het uit te voeren: het is gratis, zeer eenvoudig te implementeren en zeer effectief in het vormgeven van gedrag van werknemers.

Meedogenloos het juiste gedrag positief waarderen

Herinner alle managers eraan om deze positieve oplossing meedogenloos te gebruiken. Herken en waardeer het positieve gedrag van mensen direct, ongeacht hoe eenvoudig het gedrag is. Managers kunnen hun waardering voor medewerkers uit spreken tijdens kleine teambijeenkomsten, privé of zelfs via e-mail of chat. Wat belangrijk is, is dat erkenning onmiddellijk, frequent en zeer persoonlijk is. Het duurt maar een paar seconden, maar het kan een sterke en blijvende impact hebben op het doelgedrag van de medewerker.

Groei kan een uitdagende tijd zijn voor bedrijven, vooral als het gaat om het behoud van de bedrijfscultuur.

Het betekent niet dat cultuur niet kan worden bewaard tijdens een snelle groei. Door de bovenstaande strategieën te volgen, kunnen groeibedrijven zich ervan verzekeren dat cultuur effectief wordt gedeeld in een groeiende organisatie.