Wat is MBTI?

De MBTI is ontwikkeld door Katharine Cook Briggs en haar dochter, Isabel Briggs Myers. Zij waren geïnspireerd door het werk van de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung en hebben zijn theorieën toepasbaar gemaakt. De MBTI beschrijft iemands aangeboren voorkeuren aan de hand van vier dimensies. Op basis van deze dimensies zijn er verschillende combinaties mogelijk welke een van de 16 persoonlijkheidstypes vormen. Ondanks dat er verschillen tussen mensen zijn, benadert de MBTI deze verschillen op een positieve manier. Er zijn geen goede of slechte voorkeuren noch persoonlijkheidstypes. Het biedt inzicht in jezelf en in elkaar.

Wanneer kan M.B.T.I. Interessant zijn voor een team?

  • Teamvorming en -ontwikkeling: Door een beter begrip van elkaars voorkeuren kunnen jij en je teamleden elkaar beter aanvullen en ondersteunen. Managers kunnen beter situationeel leidinggeven. Bij de samenstelling van teams moet rekening worden gehouden met de persoonlijkheden. Teams moeten niet te eenzijdig zijn samengesteld. Het is bijvoorbeeld niet productief om teveel denkers en te weinig doeners te hebben in een team dat dingen gedaan moet krijgen.
  • Organisatieverandering: Misschien kan de taakverdeling in een organisatie anders, zodat mensen beter tot hun recht komen. Wie energie moet steken in taken die niet bij hem passen, presteert minder en raakt veel sneller vermoeid en gedemotiveerd.
  • Conflicthantering: Als werknemers en/of leidinggevenden van elkaar weten welk persoonlijkheidstype ze hebben, wordt er veel duidelijk over de oorzaak van onderlinge wrijvingen. En dan kun je deze proberen weg te nemen.

Doel van M.B.T.I

Waar we de kennis die M.B.T.I. inzetten is om de bewustwording bij teams en haar individuen te creëren over verschillen in motivatie en natuurlijke talenten. Het versterkt het zelfbeeld en bevordert de samenwerking met anderen in het team door erkenning en respect voor verschillen tussen mensen.