Persoonlijk resultaat

Welke gewoontes laten je resultaat groeien?

Een nuttige metafoor voor een persoonlijk ontwikkelplan is het plan dat je maakt om een reis te ondernemen. Je begint met een kaart: waar ga je naartoe (Goal), en waar ben je nu (Reality)? Dan bekijk je de verschillende routes om op de bestemming te geraken (Options). Tenslotte kies je er één uit, en zorg je ervoor dat je motivatie (will) om de reis te ondernemen in orde is.

aanpak prijzen

Personal Coaching

“De aankomende 5 jaar gaat er meer veranderen dan in de afgelopen 50 jaar”.

Wat betekenen die constante onrust en veranderingen voor jou als ondernemer? Voelt het soms alsof er een burn out aan zit te komen? Of lukt het je om hier goed mee om te gaan? We zien bij de ondernemers dat er goede mogelijkheden zijn voor groei van de onderneming. Het lijkt wel dat het voor ondernemers steeds lastiger wordt om de juiste structuur en focus te behouden.

Een reden kan zijn dat de standaard manier van werken nog niet is aangepast aan een nieuwe realiteit. De bestaande bedrijfscultuur, maakt het lastig om gewoontes te veranderen. 

Resultaat gericht coachen

“Work smarter not harder”

Aanpak

Het coaching model is een vier-stappenplan. G.R.O.W. is een afkorting voor Goal – Reality – Options – Will.

Goal

Stap 1 Waar wil je naartoe, (goal)

In dit model is het vaststellen van het doel, een belangrijk startpunt. Waar wil je naar toe. Welk droomdoel zou je willen bereiken? Is het een de onrust uit je werkdag halen? Of een beter bedrijfsresultaat? Of wil je dat het bedrijf veel minder milieubelastend gaat werken? We werken hier toekomst gericht en gebruiken een effectieve methodiek voor het uitschrijven je doelen.

Opties

Stap 3 Bekijken van alle opties 

Wat zijn de opties, welke ideeën kunnen we genereren om de doelen bereikbaar te maken, welke mogelijkheden of alternatieven zijn er. Welke strategie is het beste voor het bereiken van de doelen?

Belangrijk in deze fase is dat je goed zicht op de huidige structuren en bedrijfscultuur.

Realiteit

Stap 2  Waar ben je nu, (de realiteit)

Wat we nu gaan doen is het verkennen en vaststellen van de realiteit, welke acties zijn er tot nu toe al genomen om de doelen te realiseren?  En welke kansen zie je nu al om de doelen te realiseren. Of welke interne hobbels of onmogelijkheden zijn er ten opzichte van de gestelde doelen? Vooral heel nuchter bepalen waar staan we nu?

Wilskracht (grid)

Stap 4 Keuzes maken uit de opties (wilskracht – voorbereiding)

Wat ga je doen. Hoe is het met de motivatie en de wilskracht. We maken een duidelijk actieplan met een tijdlijn en duidelijk beeld bij hoe het proces kan gaan verlopen. We weten nu dat echte verandering tijd vraagt. Dat het plan nog aanpassing zal ondergaan op weg naar je doelen. 

Wordt verliefd op het proces

Inmiddels weten we allemaal hoe lastig veranderen kan zijn. Toch ontstaat er vrijwel direct onrust als er niet snel meetbare resultaten te zien zijn. Men gaat dan roepen dat de verandering mislukt is en dat we het weer anders moeten gaan doen.

Met daarna de volgende poging om veranderingen door te voeren. Ons advies is, wees je bewust dat veranderen tijd kost. Concentreer je op het proces en niet alleen op het resultaat. 

Gun jezelf de tijd om te wennen aan verandering. Zorg er voor dat je tussenstappen benoemt. Een reis gaat ook met tussenstops. Echte verandering van je gewoontes vraagt tijd en herhaling. Echt verandering van een bedrijfscultuur vraagt meer tijd. 

Wees voorbereid dat je bij moet tanken of dat je een keer verkeerd rijd. Het eerste plan zal door omstandigheden beïnvloed worden. Zorg dat je een plan B klaar hebt om door te gaan als het veranderen een keer niet is gelukt

Wat is de investering voor Personal -Coaching?

 

In een wereld waar veel verandert en veranderingen elkaar sneller opvolgen dan ooit. Ontkom je er niet aan dat dit ook van jezelf en je medewerkers veranderingen vraagt. In mijn overtuiging zit de beste oplossing om zakelijke gewoontes te veranderen, in de bedrijfscultuur.Natuurlijk steken wij tijd in een goede voorbereiding. Samen leggen we de basis voor het succes. Prijzen zijn excl B.T.W. 

Persoonlijk Contact?

Bezoek- en postadres

Fokkerstraat 18
2811 ER Reeuwijk

Algemeen telefoonnummer

085 0282 003