Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Business Coaching

Het is geweldig om een eigen bedrijf te hebben, om de vrijheid te hebben van ondernemerschap. Het is wel een hele tour om structureel je gestelde doelen te halen. De waan van de dag maakt het lastig en de lat steeds hoog leggen vraagt veel energie. Het energieniveau van jezelf en dat van je mensen op niveau houden is een uitdaging op zich, maar essentieel om je doelen te halen.

Het echt uit de waan van de dag komen is lastig, veranderingen doorzetten is lastig. Het lijken soms wel “goede voornemens” die lukken bij heel veel mensen ook niet. Om de doelen voor de onderneming of voor jezelf te laten slagen is er een plan nodig. Het plan baseren we op de missie en de Kernwaarden en normen van het bedrijf. Waarna we bepalen wat nu de actie voor het aankomend jaar zijn en of nog scherper het aankomende kwartaal.  En wat dit plan betekend voor onze gewoontes, De resultaten die we elke dag realiseren zijn een optelsom van onze gewoontes.

” We zijn wat we met regelmaat doen, heel goed zijn is dan eigenlijk niet meer dan een gewoonte “

Wat betekend dat we er goed aan doen om de gewoontes die personen in de organisatie tot de bedrijfscultuur maken goed in beeld krijgen. En vanuit de bedrijfscultuur, bouwen aan gewoontes die beter, slimmer, resultaat gerichter of makkelijker zijn.

Met business coaching werken we aan het realiseren van deze (gewoonte) doelen op een structurele en vasthoudende werkwijze. Wij maken er werk van om kennis, vaardigheden & expertise te identificeren en ze, na verloop van tijd, exponentieel te laten groeien.

Het belangrijkste is dat je je gaat concentreren op het maken van kleine verbeteringen op meerdere gebieden.

We hebben 4 gebieden bepaalt,

Mensen

heb je structureel de beste mensen op de juiste positie, en kunnen zij dat toevoegen wat nodig is? Zijn de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk. Hebben je de kernprocessen en de verantwoordelijkheden goed uitgewerkt en wordt hier op gestuurd?

Strategie

Is je strategie nog voldoende aangesloten bij de huidige veranderingen in de zakelijke wereld, heb je de trends die voor jouw onderneming belangrijk zijn goed in beeld. Hebben de merkbeloften in je strategie nog steeds de juiste waarde? Hoe heb je de KPI’s vastgelegd? Is het onderscheidende vermogen van de onderneming nog steeds goed?

Uitvoering

Wie doet wat? hoe heb je dit georganiseerd, wat zijn de doelen, en hoe bespreek je die doelen, zijn alle verantwoordelijkheden duidelijk als het gaat om het halen van resultaat. Welke communicatie afspraken zijn er, is er een goed ritme als het gaat om meetings? Is feedback een onderdeel van het managen. Spreken we elkaar wekelijks aan op de successen en de verbeterpunten?

Financiën

Bespreek je de diverse cycli die rondom geld ingezet worden regelmatig? Kan de verkoopcyclus anders? Heb je nog steeds dezelfde voorraad nodig? Kun je nog zaken aanpassen als het gaat om de betalingscyclus? Zie dit ook in groeien door op verschillende punten het 1 procent beter te kunnen doen? Maakt dat je opgeteld grote stappen kun maken om een betere liquide positie te krijgen. voor groei!

Starten met coaching

Elk traject wat we tot nu toe hebben ingezet kent zijn eigen invulling. Dus ook uw traject zal op zijn manier uniek zijn, we werken met de doelstelling dat we een traject kunnen afronden als we allemaal tevreden zijn over de gehaalde resultaten.

Wat betekend dat concreet:

1. Start business coaching traject waar staat het bedrijf inzake de 4 onderdelen?

2. Bespreken van de strategie van de onderneming,

3. Bespreken van de management strategie en ontwikkel en communicatie strategie voor medewerkers

4. Wie doet wat en met welke verantwoordelijkheid & KPI’s

5. Een uitgebreide financiële bespreking om alle onderdelen te bespreken en elk % verbetering te vinden.

6. Het uitwerken in een concreet plan

Deze werkwijze wordt in 6 sessie’s in een periode van 10 weken ingezet en vraagt een investering van € 2995,00

Een gesprek over Business Coaching?

BEL 085 0282 003